KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
OBLAST JESENÍKY
  Dopravní přístupnost
Pohoří JESENÍKY
Hrubý Jeseník
Nízký Jeseník
Slezská Harta
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Zlatohorská vrchovina
Hanušovická vrchovina
Osoblažsko
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO JESENÍKY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Pohádkové regiony
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz [ Národní přírodní památka ]

Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz
Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem.

Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě) náležící k typu rozvodnicových vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před 6-7 tisíci lety.Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř, kde je zachycována nepropustným podložím. Tak vznikaly prohlubeniny s vodou, které pozvolna zarůstaly rašeliníkem, až došlo k jejich spojení v souvislou plochu v dnešním rozsahu. Vývoj rašeliniště neustále pokračuje. Drobné rostlinky rašeliníku narůstají, jejich spodní části pod hladinou vody podléhají za nepřístupu vzduchu chemickému procesu zrašelinění. - vniká rašelina. Její mocnost je až 660 cm - Malé mechové jezírko. U Velkého mechového jezírka je asi o polovinu menší. Původní porost - smrkový les - vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupuje prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb.

Blatka dosahuje výšky 6 - 15 metrů. Přes svůj malý vrůst však mají ty nejstarší přes150 let. Jak již bylo zmíněno, hraje důležitou roli pro toto prostředí klima. Průměrná roční teplota je 5,3o C. Léto je velmi krátké - pouhých 15 dnů (průměrná denní teplota nad 15o C). Zima trvá plné čtyři měsíce s průměrnou denní teplotou nižší než 0o C. A jak je celé území chladné, tak je současně bohaté na srážky (roční úhrn 1029 mm, přičemž 2/3 množství spadnou v období vegetace).

Z uvedeného je patrné, že Rejvíz se svými klimatickými podmínkami nijak neliší od míst rozprostírajících se v severnějších zeměpisných šířkách - v oblastech pravých tunder. K nejvýznamnější živočišným druhům zde patří krkavec velký a netopýři - ušatý a brvitý. Stezka se pak ubírá přes pastviny louky směrem k Aloisovu s pěknými výhledy na pásmo Kralického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména (1423), pod jejímž vrcholem ve výšce 1380 m pramení řeka Morava. Pokračuje lesní pěšinou kolem hájenky Banjaluka, kde je možno spatřit zbytky úzkorozchodné železnice po které svážely samospádem vlaky dřevo - prázdné vlaky tahali zpět do lesa koně. Unikátní dílo lesních drah roku 1937 zcela zaniklo. V dalším úseku lze spatřit stálé pohraniční opevnění z let 1937-38 - tento rozsáhlý projekt obranné strategie předválečné ČR spočíval ve vytvoření souvislé linie železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Prioritně byl opevňován úsek severní hranice státu. Mnichovská dohoda opevňovací práce ukončila, přesto bylo např. mezi Brannou a Starým Městem vystavěno mj. na 100 objektů lehkého opevnění. Některé významné druhy rostlin a živočichů Z rostlinných druhů stojí za povšimnutí masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), borůvka vlochyně (Vaccinium ulliginosum), rojovník bahenní (Ledum palustre L.). Z nižších živočichů se zde jako vzácnost vyskytují zástupci arktické fauny - např.šídla (Aeschena subarctica, Somatochlora arctica), z motýlů žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a mravenec rašelinný (Formica picea). Lokalita je jedním z druhově nejpestřejších výskytišť pavouků (Aranidea) v České republice. Z obojživelníků jmenujme alespoň skokana rašelinného (Rana arvalis). Pozoruhodný je výskyt netopýra severního (Eptesicus nilssoni) a v posledních letech pravidelně hnízdící relikt doby ledové - sýc rousný (Aegolius funereus) a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes).Popis trasy NS Rejvíz Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (býv. Noskova chata) a směřuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok. Při vstupu do lesa opouští žlutou značku a stáčí se doprava po tzv. Okružní cestě. Asi po 10 minutách chůze je vyznačena odbočka vlevo ke vstupu na povalový chodník, kde je umístěna terénní stanice stráže přírody s pokladnou a prodejem upomínkových předmětů. Stálá služba poskytuje další informace o lokalitě.

Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup borovice blatky. Velké mechové jezírko uzavírá naučnou stezku a návštěvníci mohou pokračovat po modré turistické značce směrem k Jeseníku.

Provozovatel: Město Zlaté Hory
Sezóna: omezena pouze zimním obdobím
Vstupné: dospělí - 10 Kč, děti, studenti, vojáci a důchodci - 5 Kč
Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 27.03.2019 v 19:17 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
DATABANKA AKCÍ
 
AKTUALITY A ZPRÁVY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba