KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
OBLAST JESENÍKY
  Dopravní přístupnost
Pohoří JESENÍKY
Hrubý Jeseník
Nízký Jeseník
Slezská Harta
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Zlatohorská vrchovina
Hanušovická vrchovina
Osoblažsko
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO JESENÍKY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Pohádkové regiony
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

NPR Rašeliniště SKŘÍTEK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE RAŠELINIŠTĚ SKŘÍTEK

Toto zvláště chráněné území se nachází v jižní části CHKO Jeseníky, v blízkosti sedla Skřítek. Rezervace má celkovou rozlohu 166,65 ha. Rozkládá se na katastrálních územích Rudoltice a Klepáčov (okres Šumperk) a Žďárský potok (okres Bruntál). Nadmořská výška NPR se pohybuje od 815 m do 890 m n.m.

Rašeliniště na Skřítku představuje tzv. přechodné rašeliniště prameništního typu, tedy přechod mezi vrchovištěm a slatinou. Leží v mělké pánvi v níž pramení Žlutý potok (přítok Podolského potoka). Rašeliniště má tundrový ráz, vlhká místa se tu střídají s tůňkami a prameništi, s prvky smrkového rašelinného lesa a rašelinných luk. Rostou zde jak druhy slatinných nížinných luk, tak i druhy horských rašelinišť. Celá lokalita připomíná severský tundrový les - řídký smrkový les parkového charakteru.

Vznik rašeliniště je podmíněn vývěrem pramenišť na úpatí Ztracených skal (1151 m) a Zelených kamenů (1179 m) se ztíženým odtokem vody na plochém sedle. Je charakterizováno rozsáhlým porostem rašeliníku s okrajem porostlým rašeliníkovou smrčinou. Dále se zde nacházejí četné tůně, v jejichž okolí roste bříza karpatská. Dále zde rostou četné druhy rostlin specializovaných na podmínky rašelinišť, např. suchopýr pochvatý, klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), violka bahenní (Viola palustris), silně ohrožená ostřice mokřadní (Carex limosa) aj. Na prameništích roste ohrožený kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), rovněž ohrožený oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), silně ohrožený kropenáč vytrvalý (Swertia perenis), starček potoční (Senecio rivularis), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a ohrožená tolije bahenní (Parnassia palustris). Roste zde rovněž velmi vzácná korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), která je silně ohroženým druhem.

Dle zásad Ramsarské úmluvy je lokalita rašeliniště evidována Správou CHKO Jeseníky jako nadregionální mokřad. Jedná se o rašeliniště tundrového rázu, regenerující pouze na malých plochách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Podloží rašeliniště je tvořeno grafitickým fylitem a podle geomorfologického členění jej řadíme do Hanušovické vrchoviny. Je odvodňováno Žlutým potokem, který je přítokem Podolského potoka. Ten se později vlévá do Moravice. Celé území tedy patří do povodí Odry a tedy k úmoří Baltského moře. Severozápadní část rezervace se dotýká evropského rozvodí Odra - Dunaj.

Toto území je velmi cenné jak z hlediska floristického, tak z hlediska vodohospodářského, protože zadržuje poměrně značné množství vody a je pro své značné přírodovědecké hodnoty oprávněně rezervací s nepřísnějším režimem ochrany.

Jan Ondryáš


Použitá literatura:
Návrh Plánu péče CHKO Jeseníky (Správa CHKO Jeseníky)
Turistický průvodce ČSFR - sv. 39 Jeseníky (kolektiv autorů)
Geologická mapa Jeseníky - měřítko 1:100 000 (Český ústav geologický)
Turistická mapa Jeseníky - měřítko 1:50 000 (KČT)
Vlastivěda Šumperského okresu (kolektiv autorů)

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 852.00 m

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.02.2005 v 14:00 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
DATABANKA AKCÍ
 
AKTUALITY A ZPRÁVY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba